Stretnutie verejnej ochrankyne práv s OZ Nádej deťom

05.12.2014

Občianske združenie Nádej deťom v Banskej Bystrici už šestnásť rokov pomáha marginalizovaným rodinám. Venuje sa deťom z málo podnetného prostredia, z veľkej časti rómskeho pôvodu, pomáha rozvíjať ich osobnosť a tak docieliť lepšiu budúcnosť.

Verejná ochrankyňa práv spolu s psychologičkou z Kancelárie verejného ochrancu práv Oľgou Bindasovou dňa 5. decembra 2014 prijala pozvanie zo strany vedenia občianskeho združenia na diskusiu o právach detí.

Témou stretnutia a diskusie boli detské práva.

Občianske združenie Nádej deťom pracuje s deťmi zo sociálne znevýhodeného prostredia.

Zakladateľom občianskeho združenia je Štefán Náther (v strede), spolu s manželkou Jolanou ho vedie už šesťnásť rokov.

Foto: Oľga Bindasová
Zobraziť všetky