SPOLOČNE PROTI SEGREGÁCII VO VZDELÁVANÍ

08.10.2018

Opatrenia vedúce k desegregácii vo vzdelávacom systéme na Slovensku sa realizujú pomaly alebo vôbec. Zmena v tejto oblasti je nevyhnutná. Zhodla sa  na tom ombudsmanka so splnomocnencom vlády pre rómske komunity, hlavnou školskou inšpektorkou a riaditeľkou Výskumného ústavu detskej psychológie a patopsychológie.

Verejná ochrankyňa prá Mária Patakyová dnes spolu s Ábelom Ravaszom, Vierou Kalmárovovou a Janette Motlovou podpísali Spoločné vyhlásenie k desegregácii vzdelávacieho systému SR. Upozornili v ňom na nedostatky vo vzdelávacom systéme, pripomenuli Vláde SR jej záväzky z programového vyhlásenia v tejto oblasti a navrhli opatrenia na zlepšenie aktuálneho stavu. Zároveň sa zaviazali, že sa budú aj naďalej zaujímať o kroky štátu v tejto oblasti, budú upozorňovať na nedostatky a v rámci svojich kompetencií spolupracovať na presadzovaní systémových zmien vo vzdelávaní.

Spoločné vyhlásenie k desegregácii vzdelávacieho systému na Slovensku TU.
Zobraziť všetky