Reakcia Kancelárie verejného ochrancu práv na použitie názvu a loga detského ombudsmana na sociálnej sieti Facebook

25.03.2010

Kancelária verejného ochrancu práv sa týmto dištancuje od užívateľa označeného „Detský ombudsman“ na sociálnej sieti Facebook, rovnako aj od skupín, ktorých je tento "detský ombudsman" členom a od zriaďovateľov stránky. Súčasne upozorňuje, že logo detského ombudsmana, použité na stránke bolo vytvorené výlučne na propagáciu Projektu detských spolupracovníkov verejného ochrancu práv (detských ombudsmanov) a podlieha autorskému právu súkromnej spoločnosti, ktorá logo vytvorila pre Kanceláriu verejného ochrancu práv.

Kancelária verejného ochrancu práv týmto súčasne vyjadruje poľutovanie nad skutočnosťou, že myšlienka detských ombudsmanov bola zneužitá takýmto spôsobom, odporujúcim platnej legislatíve ako aj morálnym zásadám demokratickej spoločnosti.




Zobraziť všetky