PROJEKTY, KTORÉ SÚ VNÍMAVÉ K ZRANITEĽNÝM, ZÍSKALI OCENENIE

11.12.2018

Vedúci kancelárie odovzdal na oceňovaní Vnímavých projektov certifikáty z kategórie „Vnímavé školy“. Iniciatívny a progresívny prístup týchto škôl k vzdelávaniu, poznávaniu a hľadaniu spôsobov ako medzi študentkami a študentmi búrať predsudky a stereotypy je dnes nesmierne dôležitý.

Je dobrou správou, že sú v našej krajine učiteľky, učitelia, študentky, študenti, ktorí vnímajú rozmanitosť a snažia sa vytvárať osvetu v témach, akými sú extrémizmus, migrácia, holokaust či diskriminácia. Sú mimoriadnou inšpiráciu pre ďalšie školy, ktoré majú snahu stať sa otvorenými, inkluzívnymi a nakoniec aj Vnímavými.

Ak nám naše zmysly dobre slúžia, používajme ich, aby sme boli vnímaví voči spoločnosti a problémom, ktoré sa týkajú vzdelávania. Vytvárajme naďalej podnetné prostredie, ktoré deti vedie ku kritickému mysleniu.

Všetkým oceneným školám zo srdca gratulujeme.

Foto: Tomáš Halász




Zobraziť všetky