PRESTÁVKA S RADAMI OD NAŠICH PRÁVNIKOV

02.03.2015

Milé deti a tínedžeri,
v mesiaci marec naša rubrika Potrebuješ poradiť? nebude v prevádzke, pretože sa Kancelária verejného ochrancu práv sťahuje do nového sídla a počas sťahovania budú mať naši právnici odpojené počítače, internet a programy, na ktorých pracujú. V druhej polovici marca 2015 by sme už mali fungovať na novej adrese a opäť spustíme náš formulár Potrebuješ poradiť, cez ktorý sa na nás budete môcť obrátiť.

S akými rôznymi otázkami sa na nás už Tvoji rovesníci obrátili, nájdeš v sekcii rozdelené podľa oblastí TU.

V nevyhnutných prípadoch nám môžeš napísať cez stránku na Facebooku.

Jana Dubovcová

ombudsmanka

____________________________________________________

Táto stránka je určená len pre deti, ktoré sa svojich práv domáhajú ťažšie ako dospelí. Na stránke:
www.detskymbudsman.sk komunikujeme s deťmi a riešime s nimi ich problémy. Naším úmyslom je zachovať jej charakter ako stránky výlučne pre deti. Veríme, že uvedené príjmu dospelí s pochopením.

Pokiaľ sa dospelí a samozrejme aj deti domnievajú, že pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti orgánu verejnej správy boli porušené základné práva a slobody v  rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu, môžu podať podnet
verejnej ochrankyni práv. Spôsobom podania podnetu a ďalšie podrobnosti je možné nájsť na oficiálnej stránke verejnej ochrankyne práv: http://www.vop.gov.sk/postup-pri-podavani-podnetu.
Zobraziť všetky