Potrebuješ poradiť?

S mnohými otázkami sa na nás už Tvoji vrstovníci obrátili. Najčastejšie sa opakujúce otázky a odpovede sme rozdelili podľa oblastí, ktorých sa týkajú, preto si najskôr prečítaj naše skoršie rady v jednotlivých rubrikách.

Táto stránka je určená len pre deti, ktoré sa svojich práv domáhajú ťažšie ako dospelí. Na stránke: www.detskymbudsman.sk komunikujeme s deťmi a riešime s nimi ich problémy. Naším úmyslom je zachovať jej charakter ako stránky výlučne pre deti. Veríme, že uvedené príjmu dospelí s pochopením.

Pokiaľ sa dospelí a samozrejme aj deti domnievajú, že pri konaní, rozhodovaní alebo nečinnosti orgánu verejnej správy boli porušené základné práva a slobody v  rozpore s právnym poriadkom alebo princípmi demokratického a právneho štátu, môžu podať podnet verejnej ochrankyni práv. Spôsobom podania podnetu a ďalšie podrobnosti je možné nájsť na oficiálnej stránke verejnej ochrankyne práv: http://www.vop.gov.sk/postup-pri-podavani-podnetu.


potrebujes poradit?
Meno alebo prezývka či iné označenie, pod ktorým nájdeš svoju otázku a odpoveď k nej
(nesmie ísť o hanlivé, zosmiešňujúce a vulgárne označenie):

E-mail

Ak chceš, uveď svoj vek či región, z ktorého pochádzaš:


Priestor pre Tvoju otázku či problém:Upozornenie:
aby sme mohli zaslať odpoveď na Tvoju otázku, je nevyhnutné, aby si správne zadal e-mailovú adresu, na ktorú Ti má byť odpoveď doručená.