Podpisová akcia detí k vytvoreniu mechanizmu podávania sťažností v súvislosti s Dohovorom o právach dieťaťa

01.12.2009

Všetkým detským ombudsmanom, ale aj ostatným deťom dávame do pozornosti možnosť zapojiť sa do podpisovej akcie, iniciovanej tromi mladými ľuďmi z Anglicka na prijatie mechanizmu podávania sťažností v súvislosti s porušovaním Dohovoru o právach dieťaťa.  Traja aktivisti sa obracajú na deti a mladých ľudí z rôznych krajín, aby svojím podpisom podporili prijatie takéhoto mechanizmu.

Podpísať vyhlásenie môžete do 6. decembra 2009.

Podrobnosti o uvedenej akcii nájdete v anglickom jazyku na stránke CRIN-u.
Zobraziť všetky