Poďakovanie za spoluprácu v šk. roku 2009/2010

30.06.2010

Milí naši spolupracovníci – detskí ombudsmani a návštevníci detského portálu, končí sa ďalší školský rok. Pri tejto príležitosti Vám chceme poďakovať za Vašu aktivitu a spoluprácu v školskom roku 2009/2010. Úspešným žiakom a študentom blahoželáme k vysvedčeniu, menej úspešným želáme, aby sa im v ďalšom školskom roku podarilo dosiahnuť lepšie výsledky. Všetkým Vám chceme popriať  krásne prázdniny, aj počas ktorých  sa na nás môžete obracať so svojimi problémami.  U nás v Kancelárii verejného ochrancu práv ste stále vítaní a aj počas prázdnin sa tešíme na ďalšie Vaše otázky  prostredníctvom tohto portálu. V  školskom roku 2010/2011 Vás opäť radi navštívime vo Vašej škole či inom zariadení pre deti, radi pomôže Vám i Vašim spolužiakom, môžeme sa stretnúť s Vašimi učiteľmi i s rodičmi a porozprávať sa s nimi o témach, ktoré Vás trápia. Budeme radi, ak nás zavoláte k Vám. Teraz Vám však prajeme krásne leto, veľa oddych a radosti.

Bratislava, 30. júna 2010                                   
verejný ochranca práv a kolektív pracovníkov Kancelárie verejného ochrancu práv
Zobraziť všetky