POČÚVAME, ČO NÁM DETI HOVORIA ALEBO CHCÚ POVEDAŤ?

14.06.2013

Verejná ochrankyňa práv Vás pozýva na ďalšiu otvorenú

Diskusiu s ombudsmankou

 

AKO VÁŽNE BERIEME A DODRŽIAVAME
PRÁVO DIEŤAŤA BYŤ VYPOČUTÉ?

Dohovor o právach dieťaťa
Článok 12

...Štáty, ktoré sú zmluvnou stranou Dohovoru, zabezpečujú dieťaťu, ktoré je schopné formulovať svoje vlastné názory, právo tieto názory slobodne vyjadrovať vo všetkých záležitostiach, ktoré sa ho dotýkajú, pričom sa názorom dieťaťa musí venovať patričná pozornosť zodpovedajúca jeho veku a úrovni...

  Tešíme sa na Vás v pondelok 17. júna 2013

od 18:00 v Kultúrnom centre Dunaj

(vchod z Nedbalovej ulice č. 3, 4. poschodie)


Pozvanie Jany Dubovcovej prijali:

Katarína TRLICOVÁ – psychológ a odborný garant
Linky detskej istoty UNICEF

Jozef KRIŠÁK – nositeľ titulu „Zlatý Amos 2013“ pre najlepšieho učiteľa

a hovoriť budeme aj o tom, čo všetko nám píšete a na čo sa pýtate prostredníctvom tejto našej stránky.
Zobraziť všetky