Ombudsmanka diskutovala so žiakmi v Žiline

19.12.2014

Verejná ochrankyňa práv sa v štvrtok 18.12. 2014 v rámci svojej pracovnej cesty v Žiline zúčastnila aj diskusie so žiakmi Súkromnej základnej školy.

So žiakmi sa verejná ochrankyňa práv rozprávala aj o úlohe ombudsmana v krajine, či o základných právach detí.

Žiaci verejnú ochrankyňu práv veľmi príjemne prekvapili širokým záberom  vedomostí, bystrými komentármi a neobyčajnou zvedavosťou . Položili jej vyše štyridsať otázok o aktuálnych problémoch v rodine, škole, a spoločnosti.
Zobraziť všetky