Nové usmernenia Rady Európy pre vytvorenie súdnictva priateľského k deťom sú prijaté!

24.11.2010

Začiatkom marca 2010 sme informovali o možnosti zapojiť sa do zlepšovania postavenia detí v súdnom systéme vyplnením dotazníka Rady Európy, ktorý sa zameral na zistenie skúsenosti a názorov detí v oblasti ich postavenia v súdnom systéme.

Do dotazníkového zisťovania sa zapojili aj deti spolupracujúce s verejným ochrancom práv prostredníctvom Projektu detských spolupracovníkov verejného ochrancu práv – detských ombudsmanov.  

S veľkou radosťou Vám oznamujeme, že po zapracovaní výsledkov dotazníkového prieskumu boli dňa 17. novembra 2010 na úrovni Rady Európy prijaté Usmernenia v oblasti súdnictva priateľského k deťom (zatiaľ len anglická verzia).

Tieto usmernenia poskytujú praktický návod všetkým štátom Európy, ako zabezpečiť zlepšenie prístupu detí k ochrane práv prostredníctvom súdneho systému a ako zabezpečiť zlepšenie zaobchádzania s deťmi v súdnom systéme.

Usmernenia sú aj upozornením na skutočnosť, že súdny systém nesmie byť slepý k špecifickým potrebám a právam detí. Súdna ochrana práv nesmie byť deťom odopretá.  

Samotné usmernenia boli prijaté aj ako odpoveď na požiadavky vyslovené priamo deťmi. Prostredníctvom dotazníkov tak k finálnemu zneniu usmernení prispelo viac ako 3.700 detí z 25 európskych krajín, medzi nimi aj deti zo Slovenska, ktorým týmto za ich prínos ďakujeme.

Viacej informácii o výsledkoch dotazníkového zisťovania nájdete v anglickej verzii (PDF)

Pripravili sme pre Vás aj slovenský preklad týchto výsledkov (PDF)
Zobraziť všetky