NA DETI NESMIEME ZABÚDAŤ PO CELÝ ROK

01.06.2013

"Deťom, ich právam a problémom by sa dospelí mali venovať 365 dní v roku, nie iba pri príležitosti Medzinárodného dňa detí," hovorí verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová. MDD je však jednou z príležitostí na to, aby sme opäť hovorili napríklad o posilnení ochrany práv detí. Kancelária verejného ochrancu práv opätovne upozorňuje na fakt, že Slovensko si nesplnilo jeden zo svojich záväzkov a stále nezriadilo funkciu špecializovaného detského ombudsmana. Aj keď nám za to hrozí napomenutie od OSN, možné riešenia tejto situácie sú stále iba na papieri a kolujú medzi úradníkmi a rôznymi pracovnými skupinami.

Presne pred štyrmi rokmi začala fungovať táto internetová stránka. Veríme, že je pre Vás nielen zdrojom užitočných informácií o problematike ochrany práv detí, no zároveň spoľahlivou adresou, na ktorej môžete hľadať riešenia svojich problémov a dostať odpovede na svoje otázky. Doteraz sme ich od detí z celého Slovenska dostali 2.521 a ich počet každým rokom rastie.

rok

 

2009

(od 1.6.)

2010

2011

2012

2013

(k 30.5.)

Celkom

počet otázok

171

374

848

851

277

2.521


„Z nášho pohľadu je dôležité, že kým iní len dookola hovoria o tom, akým spôsobom ustanoviť detského ombudsmana, naša Kancelária každý deň rieši niekoľko konkrétnych detských problémov. Poskytujeme deťom usmernenia a pomáhame im často aj v hraničných životných situáciách,“ dodáva Marián Török, vedúci Kancelárie verejného ochrancu práv.

Zobraziť všetky