Medzinárodný deň detí

01.06.2013

Medzinárodný deň detí patrí určite k najobľúbenejším sviatkom. Myšlienka tohto dňa vznikla už v roku 1925 na Svetovej konferencii pre blaho detí (World Conference for the Wellbeing of Children) v Ženeve. Zástupcovia 54 krajín tam schválili deklaráciu, ktorá sa zaoberala chudobou, detskou prácou, vzdelaním a inými otázkami týkajúcimi sa detí na celom svete. Po tejto konferencii viacero vlád zaviedlo v  svojich krajinách takýto deň, s cieľom urobiť deťom radosť a zároveň poukázať na problémy týkajúce sa detí vo svete. Na Slovensku oslavujeme MDD od roku 1952.

Zobraziť všetky