Kvalita života detí v SR

31.05.2013

Približne každé piate dieťa na Slovensku strávi MDD v chudobe

Vedeli ste, že na Slovensku pravidelne fajčí cigarety každé desiate dieťa? Viete, že Slovensko sa zaraďuje medzi vyspelé krajiny s najvyššou mierou pôrodnosti u dievčat do 19 rokov? Na druhej strane, počuli ste o tom, že slovenské deti patria medzi najaktívnejšie v cvičení a fyzickej aktivite? A vedeli ste aj to, že približne každé piate dieťa u nás žije pod hranicou chudoby?

Medzinárodná štúdia UNICEF „Blahobyt detí v bohatých krajinách“ prezentuje v  súčasnosti najaktuálnejšie dostupné porovnanie kvality života detí v 29 najvyspelejších krajinách sveta. Na základe skúmania ukazovateľov z  viacerých oblastí, akými sú zdravie, vzdelanie, správanie a riziká či úroveň materiálneho blahobytu, sa podarilo získať obraz o tom, ako žijú deti na Slovensku v porovnaní so svojimi rovesníkmi z iných vyspelých krajín.

Viac informácií o tejto štúdii, ako aj dôležitých faktov, ktoré sa týkajú Slovenska si môžete prečítať TU.
Zobraziť všetky