Elektronické fórum pre mladých spolupracovníkov ombudsmanských inštitúcií

08.04.2010

Verejný ochranca práv ako pridružený člen ENOC (Európska sieť detských ombudsmanov) sa v rámci realizácie projektu Projektu detských spolupracovníkov verejného ochrancu práv – detských ombudsmanov zapojil aj do nadnárodného projektu ENYA (Elektronické fórum pre mladých spolupracovníkov ombudsmanských inštitúcií). Projekt ENYA je súčasťou cieľov činnosti ENOC pre rok 2010, konkrétne zámeru vytvoriť deťom väčší priestor pre vyjadrenie a zviditeľnenie ich názoru. Celkovo sa zatiaľ do projektu ENYA  zapojilo 22 členov ENOC.

Elektronické fórum bolo oficiálne spustené dňa 8. apríla 2010. Od tohto dátumu vybraní záujemcovia z detských spolupracovníkov verejného ochrancu práv začali diskusiu so svojimi rovesníkmi so zahraničia na tému „Vzdelávanie“, ktorú úspešne s dvomi ďalšími koordinátormi pripravila a zároveň aj moderuje zástupkyňa Kancelárie verejného ochrancu práv ako koordinátorka projektu ENYA pre Slovenskú republiku.

Elektronické fórum ENYA slúži ako komunikačný modul zúčastnených partnerov a v záujme vytvorenia bezpečného priestoru a ochrany detí nie je prístupné verejnosti. Výsledky diskusie mladých spolupracovníkov a ich odporúčania na zlepšenie ochrany a realizácie ich práv však budú prostredníctvom ENOC zverejňované v pravidelných obdobiach.
Zobraziť všetky