Diskutujeme o migrácii rozumne, vecne a ľudsky

16.12.2015

O migrácii je potrebné diskutovať rozumne a vecne. Žiaľ, na Slovensku takáto verejná diskusia neprebehla v dostatočnej miere, preto Verejná ochrankyňa práv Jana Dubovcová uvítala projekt, ktorý organizuje Slovenská debatná asociácia, ROZUMNE O MIGRÁCII, ktorého cieľom je vytvoriť na školách priestor na poctivú verejnú diskusiu o migračnej kríze.

Do prvej diskusie v rámci tohto projektu, ktorá sa konala na Právnickej fakulte Univerzity Komenského, prijala pozvanie spolu s docentom Petrom Kresákom, vedúcim Odboru ochrany základných práv a slobôd Kancelárie verejného ochrancu práv.Hovorili sa o tom, ako je vymedzený štatút azylanta, aké sú podmienky v utečeneckých táboroch, či ako má Slovensko nastavenú integračnú politiku.

Verejnú ochrankyňu práv potešil záujem študentov o tému migrácie, ktorý sa prejavil živou debatou a mnohými otázkami. Viackrát boli v rámci diskusie spomenuté „Protiteroristické balíčky“, zmena ústavy a jej opodstatnenie. Na toto existuje jediná odpoveď, ktorú Verejná ochrankyňa práv niekoľkokrát zopakovala: 154 žiadateľov o azyl a 8 udelených azylov v tomto roku nie je dôvodom na zmenu časti ústavy, ktorá sa týka základných práv a slobôd.

FOTO: Kancelárie verejného ochrancu práv
Zobraziť všetky