Detský ombudsman

17.10.2012

Slovenské deti sú opäť bližšie k tomu, že budú mať svojho špecializovaného ochrancu práv. Rada vlády SR pre ľudské práva, národnostné menšiny a rodovú rovnosť dnes schválila uznesenie, v ktorom odporúča urýchliť prípravu na vytvorenie inštitútu detského ombudsmana. Ten bude prijímať a preskúmavať sťažnosti od detí alebo v ich mene, a tiež monitorovať implementácie Dohovoru o právach dieťaťa.
Rada zároveň odporučila, aby bol ombudsman pre deti začlenený do organizačnej štruktúry verejného ochrancu práv.
Zobraziť všetky