Detská konferencia Kancelárie verejného ochrancu práv „Práva dieťaťa očami detí“

20.11.2009

Pri príležitosti 20. výročia prijatia Dohovoru o právach dieťaťa organizuje Kancelária verejného ochrancu práv v Slovenskej republike detskú konferenciu “Práva dieťaťa očami detí”. Konferencia sa bude konať dňa 20. novembra 2009 v historickej budove Slovenskej národnej rady v Bratislave.
Hlavným zámerom konferencie je poskytnúť deťom ako hlavným rečníkom na konferencii priestor na vyjadrenie ich názorov a skúseností.
Rečníkmi budú najmä deti spolupracujúce s verejným ochrancom práv v rámci Projektu detských ombudsmanov. Kancelária verejného ochrancu práv pozvala na konferenciu najvyšších predstaviteľov štátu ako aj ďalších inštitúcií, v ktorých kompetencii je riešenie práv detí, zástupcov škôl, školských a iných zariadení pre deti, ale najmä deti, ktorých sa uvedená problematika priamo dotýka. O záveroch konferencie bude Kancelária verejného ochrancu práv informovať širokú odbornú aj laickú verejnosť.

Deti, príďte nám povedať svoj názor na dodržiavanie Vašich práv!
Dospelí, príďte si vypočuť hlasy detí!

  Pozvánka
  Prihláška
Zobraziť všetky