ĎAKUJEME ZA VYPLNENIE TOHTO DOTAZNÍKA

05.10.2012

AKO FUNGUJÚ SLOVENSKÉ ÚRADY, KTORÉ NÁM MAJÚ POMÁHAŤ?
POMÔŽTE NÁM ZO ZISTIŤ.

Aj vďaka tomu, že si nájdete pár minút na vyplnenie tohto krátkeho dotazníka, budeme môcť porovnať zákonnú teóriu so skutočnou praxou.


Otázky si, prosím, skopírujte priamo do mailu a vyplnený dotazník, prípadne aj Vaše iné skúsenosti v tejto oblasti, nám pošlite na adresu: dotaznik@vop.gov.sk

1)      Prosím uveď/te inštitúcie, ktoré by Ti/Vám mohli pomôcť v prípade, že sa rodina ocitla v problémoch: ......................................................................................................


2)      Keď si/ste sa ocitli v zložitej životnej situácii, požiadal/li si/ste o pomoc nejaký štátny orgán
alebo inštitúciu? Ak áno, uveď/te prosím ktorú: ...........................................................


3)      Ako Ti/Vám pomohli?
a)      Venovali sa Ti/Vám a riešili/stále riešia problém s Tebou/Vami.
b)      Poslali Ťa/Vás preč, ale poradili Ti/Vám, na koho a ako sa máš/te obrátiť, prípadne Ti/Vám pomohli vyplniť žiadosti alebo dohodli stretnutie na príslušnom úrade.
c)      Poslali Ťa/Vás preč bez pomoci alebo rady.
d)     Ak máš/te nejakú inú skúsenosť, prosím stručne ju opíš/te: ......................................

4)      Stretol/li si/ste sa niekedy s pracovníkom orgánu sociálnoprávnej ochrany a ak áno, kvôli čomu?
 
Všetkým, ktorí vyplnili tento dotazník, ďakujeme v mene všetkých, ktorým tak v budúcnosti pomôžeme. Vaše odpovede čakáme na adrese: dotaznik@vop.gov.sk
 
Zobraziť všetky