FOTO: Kancelária verejného ochrancu práv - Adam Kováč
Milí mladí priatelia,
 
          túto stránku sme zriadili pre všetky deti a mladých ľudí, ktorí sa chcú dozvedieť viac o svojich právach, o tom, ako si ich môžu uplatňovať a chrániť. Súčasne vám chceme poskytnúť informácie o problémoch, s ktorými sa denno-denne stretávate, ale aj o možnostiach ich riešenia.
         Chceme podnietiť  výmenu názorov, skúseností, ale aj výchovu a vzdelávanie o ľudských právach.Som presvedčená, že váš záujem bude neustále narastať, že túto stránku budete často navštevovať, a to aj opakovane. Teším sa aj s mojimi spolupracovníkmi na spoločnú komunikáciu.

Mária Patakyová
verejná ochrankyňa práv - ombudsmanka